Archaniołowie i Aniołowie


Archaniołowie i Aniołowie – niebiańscy przewodnicy po adwentowych drogach. Radio Maryja 4 XII 2009.

Ks Piotr Prusakiewicz CSMA

– redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach Któż jak Bóg i życiu duchowym, s. Dawida Ryll CSSMA – autorka książek i wierszy o aniołach.

Opt In Image
Pozostanmy w kontakcie!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach na tej stronie. Wystarczy podać swój e-mail i imię, a następnie potwierdzić chęć otrzymywania powiadomień. – Po prostu odbierz pocztę i kliknij na łącze potwierdzające.