A. Wronka: Grzechy bałwochwalstwa


Audycja dla małżonków, Autor: Andrzej Wronka

Ważne: Miej udział w tej duchowej walce!