Jak odróżnić opętanie przez złego ducha od choroby psychicznej


Audycja z cyklu „Porady pedagoga i psychologa”, gość:  ks. Józef Kiełpiński – egzorcysta  

Ważne: Miej udział w tej duchowej walce!