Jak odróżnić opętanie przez złego ducha od choroby psychicznej


Audycja z cyklu „Porady pedagoga i psychologa”, gość:  ks. Józef Kiełpiński – egzorcysta