O cierpliwość

Modlitwa. Boże, Ty cierpliwością Twego Jednorodzonego Syna starłeś pychę dawnego wroga: daj nam, prosimy Cię, tą łaską, byśmy godnie uczcili to, co On za nas poniósł, a tak za Jego przykładem znosili wszelkie przeciwności. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Panie, prosimy Cię, przyjmij łaskawie daninę naszej ofiary, którą Ci składamy w tej świętej czynności, abyś nam raczył udzielić daru cierpliwości. Przez Pana…

Pokomunia. Panie, prosimy, niech te Tajemnice przenajświętsze, któreśmy przyjęli, przywrócą nam utraconą łaskę, a udzielą nam daru cierpliwości we wszystkich niepowodzeniach, dając nam moc zawsze i wszędzie. Przez Pana…
 

Oratio. Deua, qui Unigeniti tui patientia antiqui hostis contrivisti superbiam : da nobis, quaesumus, quae idem pie pro nobis pertulit, digne recolere ; sicque exemplo eius, nobis adversantia aequanimiter tolerare. Per eumdem Dominum…

Secreta. Munera nostrae oblationis, quaesumus, Domine, suscipe placatus : quae, ut nobis patientiae donum largiri digneris, majestati tuae devota offerimus actione. Per Dominum…

Posicomm. Mysteria, Domine, sacrosancta quae sumpsimus, amissam nobis, quaesumus, reconcilient gratiam : atque munus patientiae in illatis omnibus, semper et ubique protegendo, impertiant. Per Dominum…

Czy ten tekst jest pomocny?
Oczekuje on na przetłumaczenie na język hiszpański

hiszpanski-tlumaczeniaRozpoczęliśmy akcję tłumaczenia na język hiszpański najbardziej potrzebnych tekstów i poradników pierwszej pomocy dla osób duchowo udręczonych. Wcześniej udało się przetłumaczyć na język niemiecki, angielski i rosyjski!

Zobacz efekt wcześniejszych prac i wesprzyj nasz nowy projekt! Ofiaruj dowolną kwotę na ten cel. Każda złotówka się liczy!

Zobacz, jak nas wesprzeć?