O pokorę

Modlitwa. Boże, Ty pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym laskę dajesz : udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał na sobie Twój Jednorodzony, abyśmy nigdy pychą nie wywoływali Twego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej łaski. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Ta ofiara, prosimy Cię, Panie, niech nam wyjedna łaskę prawdziwej pokory; a równocześnie niech usunie z serc naszych pożądliwość ciała i oczu oraz pychę żywota; abyśmy żyjąc trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie osiągnęli nagrodę wieczną. Przez Pana…

Pokomunia. Przyjęcie tego Sakramentu niechaj z plamy grzechowej nas oczyści, a nas pokornie się sprawujących niech doprowadzi do Królestwa niebieskiego. Przez Pana…
 

Oratio. Deus, qui superbis resistis, et gratiam praestas humilibus : concede nobis verae humilitatis virtutem, cujus in se formam fidelibus Unigenitus tuus exhibuit ; ut nomquam indignationem tuam provocernus elati, sed potius gratiae tuae capiamus dona subiecti. Per eumdem Dominum…

Secreta. Haec oblatio, Domine, quaesumus, verae nobis humilitatis gratiam obtineat : simulque a cordibus nostris concupiscentiam carnis et oculorum, atque ambitionem saeculi auferat ; quatenus sobrie, iuste, pieque viventes, praemia consequamur aeterna. Per Dominum…

Postcomm. Hujus, Domine, sacramenti perceptio, peccatorum nostrorum maculas abstergat : et nos per humilitatis exhibitionem ad caelestia regna perducat. Per Dominum…

Czy ten tekst jest pomocny?
Oczekuje on na przetłumaczenie na język hiszpański

hiszpanski-tlumaczeniaRozpoczęliśmy akcję tłumaczenia na język hiszpański najbardziej potrzebnych tekstów i poradników pierwszej pomocy dla osób duchowo udręczonych. Wcześniej udało się przetłumaczyć na język niemiecki, angielski i rosyjski!

Zobacz efekt wcześniejszych prac i wesprzyj nasz nowy projekt! Ofiaruj dowolną kwotę na ten cel. Każda złotówka się liczy!

Zobacz, jak nas wesprzeć?