O pomoc w przeciwnościach

Modlitwa. Przyjmij łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy Kościoła Twego, aby po zwalczeniu wszelkich przeciwności i błędów mógł swobodnie Tobie służyć. Przez Pana…

Sekreta. Ochraniaj nas, Panie, sprawujących święte tajemnice Twoje, abyśmy całkiem oddani sprawom Bożym służyli Tobie i ciałem, i dusza. Przez Pana…

Pokomunia. Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali "ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana…
 

Oratio. Ecclesiae tuae, quaesumus, Domine, preces placatus admitte : ut, destructis adversitatibus et erroribus universis, secura tibi serviat libertate. Per Dominum…

Secreta. Protege nos, Domine, tuis mysteriis servientes : ut, divinis rebus inhaerentes, et corpore tibi famulemur, et mente. Per Dominum…

Postcommunio. Quaesumus, Domine Deus noster : ut, quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis. Per Dominum…

Czy ten tekst jest pomocny?
Oczekuje on na przetłumaczenie na język hiszpański

hiszpanski-tlumaczeniaRozpoczęliśmy akcję tłumaczenia na język hiszpański najbardziej potrzebnych tekstów i poradników pierwszej pomocy dla osób duchowo udręczonych. Wcześniej udało się przetłumaczyć na język niemiecki, angielski i rosyjski!

Zobacz efekt wcześniejszych prac i wesprzyj nasz nowy projekt! Ofiaruj dowolną kwotę na ten cel. Każda złotówka się liczy!

Zobacz, jak nas wesprzeć?