O przyczynę Świętych

Modlitwa. Broń nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi zawsze Dziewicy, świętego Józefa, świętych apostołów Twoich Piotra i Pawła, świętego N. (wymienić patrona kościoła) oraz wszystkich świętych udziel nam łaski pomyślności i pokoju, aby Kościół Twój pokonawszy wszelkie przeciwności i błędy służył Tobie w bezpiecznej wolności. Przez tegoż Pana…

Sekreta. Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz: a mocą tego Sakramentu strzeż nas od wszystkich nieprzyjaciół duszy i ciała, i udziel nam łaski w tym życiu i chwały w przyszłości. Przez Pana…

Pokomunia. Prosimy Cię, Panie, niechaj złożona Ci danina w boskim Sakramencie oczyści nas i wzmocni, a za przyczyną błogosławionej Bogarodzicy Maryi Dziewicy, św. Józefa, świętych apostołów Twoich Piotra i Pawła, św. N. (wymienić patrona kościoła) oraz wszystkich Świętych, niechaj nam wyjedna odpuszczenie wszystkich występków i od wszelkiej przeciwności wybawi. Przez tegoż Pana…
 

Oratio. A cunctis nos, quaesumus, Domine, mentis et corporis defende periculis : et, intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Ioseph, beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus Sanctis, salutem nobis tribue benignus et pacem ; ut, destructis adversitatibus et erroribus universis, Ecclesia tua secura tibi serviat libertate. Per eumdem Dominum…

Secreta. Exaudi nos, Deus, salutaris noster : ut, per huius sacramenti virtutem, a cunctis nos mentis et corporis liostibus tuearis ; gratiam tribuens in praesenti, et gloriam in futuro. Per Dominum…

Postcomm. Mundet et muniat nos, quaesumus, Domine, divini sacramenti munus oblatum : et, intercedente beata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Ioseph, beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus Sanctis ; a cunctis nos reddat et perversitatibus expiatos, et adversitatibus expeditos. Per eumdem Dominum…

Czy ten tekst jest pomocny?
Oczekuje on na przetłumaczenie na język hiszpański

hiszpanski-tlumaczeniaRozpoczęliśmy akcję tłumaczenia na język hiszpański najbardziej potrzebnych tekstów i poradników pierwszej pomocy dla osób duchowo udręczonych. Wcześniej udało się przetłumaczyć na język niemiecki, angielski i rosyjski!

Zobacz efekt wcześniejszych prac i wesprzyj nasz nowy projekt! Ofiaruj dowolną kwotę na ten cel. Każda złotówka się liczy!

Zobacz, jak nas wesprzeć?