O filmie „Duch” – wprowadzenie

O filmie „Duch” mówi Leszek Dokowicz.

Ważne: Miej udział w tej duchowej walce!