Prayer to the Guardian Angel

Guardian Angel from heaven so bright,
Watching beside me to lead me aright,
Fold thy wings round me, and guard me with love,
Softly sing songs to me of heaven above.
Amen.

Opt In Image
Pozostanmy w kontakcie!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach na tej stronie. Wystarczy podać swój e-mail i imię, a następnie potwierdzić chęć otrzymywania powiadomień. – Po prostu odbierz pocztę i kliknij na łącze potwierdzające.