Kapłan sługą Miłosierdzia Bożego

25 – 28 listopada 2008

Prowadzący rekolekcje: o. dr Jan Konior SJ

Kapłan sługą Miłosierdzia Bożego

„Dzienniczek s. Faustyny”

Dzienniczek Siostry Faustyny, to wyjątkowy zapis mistycznych spotkań z Panem Jezusem. Rozmowa Duszy z Miłosiernym Bogiem. Św. Faustyna przypomina nam odwieczną, ale zapomnianą prawdę wiary o Miłosierdziu Boga dla ludzi, zwłaszcza zagubionych i grzeszników. Tych, którym to Miłosierdzie jest najbardziej potrzebne. Ten swoisty „pamiętnik” siostry Faustyny, przybliża nam smutna prawdę, ze „dusze giną”, ale też … Więcej…

Kuszenie i piekło św. Faustyny

„Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie – ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka – jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka – jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka – jest ustawiczne towarzystwo szatana: siódma męka jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać ją grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dzienniczek Siostry Faustyny, z. 2 (687)

Do odmawiania na różańcu