Prośba o pokój

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 09.12.1996 r. nr 1938/K/96