„Paulo Coelho – duchowy mistrz czy fałszywy prorok” M. Salwowski

Paulo Coelho – wilk w owczej skórze? Wykreowany na jednego z najpopularniejszych współczesnych pisarzy. Sam często podkreśla, że jest gorliwym katolikiem. Jak mówi, definitywnie zerwał z satanizmem i narkotykami, uznaje wszystkie dogmaty wiary katolickiej, zawsze nosi przy sobie wizerunek Matki Bożej z Guadelupe i buteleczkę z cudowną wodą z sanktuarium w Lourdes – w tym miejscu objawień spędza ze swą aktualną żoną każdego roku sylwestra.

„Niebezpieczeństwa okultyzmu” o. Aleksander Posacki

Ks. dr Aleksander Posacki, rodzimy autorytet w sprawach demonologii, był jednym z pierwszych polskich duszpasterzy omawiających na wielką skalę zagrożenia płynące ze strony okultyzmu. Książka „Niebezpieczeństwa okultyzmu” stanowi zapis audycji radiowych nadawanych w Radiu Watykańskim na początku lat 90-tych. Dzieli się na dwie części; pierwszą, która w jasny sposób przedstawia problem opętań, dusz czyśćcowych i … Więcej…

„Chrześcijaństwo i ezoteryzm” – Antonio Gentili

Odpowiedzią na zainteresowanie współczesnego świata ezoteryzmem i fałszywą odmianą gnozy niech będzie ksiązka Antonio Gentilego. Autor w zarysie przedstawia założenia myśli ezoterycznej i opisuje sposoby jej przejawiania się w dzisiejszej kulturze i nauce. Dogłębnie bada kwestię możliwości łączenia ezoteryzmu z chrześcijaństwem, co jest szczególnie cenne z uwagi na obecną w Polsce nachalną propagandę Różokrzyżowców. A. … Więcej…

„Okultyzm, magia, demonologia” o. Aleksander Posacki

Książka jest podstawowym wprowadzeniem w tematykę okultyzmu, magii i demonologii. Składa się z dwóch części: systematycznego ukazania chrześcijańskiej nauki wobec tego typu zjawisk, autorstwa o. Aleksandra Posackiego oraz Noty duszpasterskiej biskupów włoskich. Papież Paweł VI stwierdził, iż demonologia, tj. studiowanie wpływów szatana na poszczególnego człowieka, na wspólnotę ludzką, jest bardzo ważna w nauce katolickiej.

Chodzi o to, by znaleźć właściwą drogę między dwiema niebezpiecznymi skrajnościami: z jednej strony, niedocenianiem istnienia szatana w świecie i jego podstępnej strategii niszczenia, z drugiej zaś strony, zwalczaniem szatana bez odpowiedniego rozeznania, roztropności. Jest to problem nie tylko teologiczny, ale problem praktyczny, duszpasterski. „Nowa ewangelizacja?, do której nieustannie wzywa nas Ojciec Święty, wychodzi także od potwierdzenia ?absolutnego i niezastąpionego panowania Chrystusa” nad wszechświatem i nad naszym życiem.

„Idź precz szatanie” (satanizm)

„Idź precz szatanie” – to zbiór artykułów zamieszczonych w „Osservatore Romano” poruszających problematykę satanizmu we współczesnym świecie. Cykl zainicjowany został przez Kongregację Nauki Wiary. Książka nie tylko opisuje i analizuje zjawiska kultów satanicznych z duszpasterskiego punktu widzenia, ale też daje rady, jak chronić ludzi przed sektami oraz jak nawracać tych, którzy w tych sektach już … Więcej…

„Bezdroża zła” ks. Andrzej Zwoliński

Sekta satanistów w świecie współczesnym dynamizuje swoją szkodliwą działalność i jest zjawiskiem znamiennym dla naszych czasów, gdzie powszechnie zdaje się gościć laicyzacja, konsumpcjonizm, swawola, chaos w sferze moralnej, pomieszanie pojęć dobra i zła oraz wartości etycznych.

Zanik wrażliwości na wartości wyższe i duchowe oraz na to, co piękne, szlachetne i dobre – staje się domeną obecnej epoki. Współczesne sekty a szczególnie sekta satanistów czyni ogromne spustoszenia w sferze egzystencji ludzkiej, ponieważ prowadzi do głębokiej deformacji i degradacji osoby ludzkiej, zaniku człowieczeństwa i wszelkich wartości humanistycznych.

ks. Józef Warszawski: „Garabandal – objawienie Boże czy mamienie szatańskie?”

Wkrótce po rozniesieniu się po świecie pogłoski o tajemniczych zjawiskach mających miejsce w Garabandal, na miejsce rzekomych objawień udał się ks. dr. Józef Warszawski, na co dzień Kierownik polskiej sekcji Radio Vaticana. Jego dogłębne badanie wykazało, że mimo pozornie prawdziwego charakteru objawienia, w Garabandal tak naprawdę objawił się zły duch, mający na celu ośmieszenie i … Więcej…