„Wołanie Boga” Maria Sevray

„Wołanie Boga” to wybór z kilku tysięcy kartek napisanych z inspiracji Ducha Świętego przez Marię Sevray, prostą, świecką kobietę. Pisma te są gorącym zaproszeniem do głębokiej kontemplacji Boga, do wyciszenia, do modlitwy wewnętrznej i wstawienniczej. Objaśniają działanie Boga w duszy ludzkiej i obrazują wspaniałą i nieskończoną miłość Stwórcy do stworzenia. Ostatnią część stanowi niezwykle krzepiące wezwanie skierowane do chorych i ich opiekunów.

Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1994, stron 136.

Opt In Image
Pozostanmy w kontakcie!

Otrzymuj powiadomienia o nowościach na tej stronie. Wystarczy podać swój e-mail i imię, a następnie potwierdzić chęć otrzymywania powiadomień. – Po prostu odbierz pocztę i kliknij na łącze potwierdzające.