Członek wspomagający Rycerstwo św. Michała

Członkowie Wspomagający Rycerstwo św. Michała. Do obowiązków Członka Wspomagającego należy:

  • Tworzyć duchową wspólnotę z lokalnym Zastępem i gdy na to pozwalają obowiązki i zdrowie, uczestniczyć w miesięcznych zebraniach swego Zastępu.
  • W intencji wszystkich Rycerzy odmawiać codziennie Koronkę do 9-ciu Chórów Anielskich oraz odmawiać modlitwę papieża Leona XIII: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce…
  • Żyć w stanie łaski uświęcającej i przyjaźni z Bogiem, zachowując trzeźwość i nie paląc papierosów.
  • Łączyć uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. z przyjęciem Komunii w intencjach Rycerstwa.
  • Łączyć swoje cierpienia, trudy, choroby z męką Chrystusa i ofiarować je w intencjach, jakie przedstawia Bogu św. Michał Archanioł.
  • Prenumerować dwumiesięcznik Któż jak Bóg i pogłębiać wiedzę religijną o Bogu, Jego Aniołach i Kościele.
  • Pod koniec roku kalendarzowego złożyć krótkie sprawozdanie na piśmie Animatorowi lokalnego Zastępu o przestrzeganiu regulaminu i wykonywanych pracach apostolskich. 

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last