„Diabeł? A jednak istnieje!” – Dominique Cerbelaud

Diabeł Czy jest tylko wytworem przewrażliwionej wyobraźni?
Czy jest prawdziwie istniejącym i działającym stworzeniem? W naszych czasach postać diabła nie przestaje fascynować i niepokoić. Nigdy wcześniej nie było aż tylu próśb o egzorcyzmy, nigdy też nie było aż tak rozwiniętych praktyk satanistycznych. Czy chrześcijanie mogą przechodzić obojętnie obok tych zjawisk? Biblia mówi wiele o postaci szatana, a jego dzieło zniszczenia Bożego stworzenia trwa nieustannie. Postać ta jest bardzo ważna w historii świata i Kościoła…a jednak szatan jest jakby ?wielkim nieobecnym? w ?oficjalnej? nauce katolickiej. Ta książka ukazuje i próbuje wyjaśnić aktualne poglądy na ten temat. Ukazuje rozwój postaci diabła w historii, od chwili jego pojawienia się w tekście biblijnym, aż po współczesny satanizm. Ta historyczna podróż otwiera się opisem powściągliwości ?urzędowego” nauczania Kościoła katolickiego, a kończy teologiczną refleksją nad miłością Boga i pozorną mocą zła. Z całą pewnością książka ta będzie wielką pomocą dla wszystkich, którzy pytają lub są pytani o diabła…


Nasze intencje modlitewne: