Do MB Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy,
z największą ufnością błagam Cię o pomoc Twoją.
Nie liczę na moje zasługi, – ani na moje dobre uczynki,
ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa
i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzyła o Matko, na rany Odkupiciela
i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając
dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas
jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką
Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy,
przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna,
przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko,
błagam najgoręcej abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę,
której tak bardzo pragnę i tak gorąco potrzebuję…

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona,
jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie
udzielać nam wszelkich owoców odkupienia.
 Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce,
abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi więc o Najłaskawsza Matko,
u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę,
a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie
przez całą wieczność.

Amen.


Nasze intencje modlitewne: