Ezoteryczne źródła praktyk reiki

I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! Ef 5, 11

PAGE

PAGE 5

S. Bukowski, Energoterapia Reiki, wyd. Sadhana, Katowice 1999.
Podobną bajkę opowiada także Paula Horan w książce pt. „Siła reiki. Podręcznik osobistej i globalnej satysfakcji”. Nieprawdziwych historii i anegdot o panu Mikao jest wiele. Wszystkie są rozpowszechniane przez propagatorów reiki mających na celu uwiarygodnienie tej praktyki w oczach czytelnika.
S. Bukowski, tamże.
Ten synkretyczny pogląd występuje niemal we wszystkich publikacjach o reiki. Podobnie twierdzi chociażby Jan Peterko w swojej książce „Uzdrawiająca energia reiki”, wyd. Centrum Usługowo – Szkoleniowe Reiki, Gliwice, s. 12
Była ona uczennicą dr. Chujiro Hayashi, którego inicjował Misui.
W Kościele katolickim praktykowana jest modlitwa o zdrowienie (zarówno cielesne jak i tzw. uzdrowienie wewnętrzne).
Zob. J 1, 14-15; 8, 12; Ap 19, 13
Nauczyciele reiki twierdzą, że aby to sobie uświadomić potrzebne jest zazwyczaj długie praktykowanie jakiś dalekowschodnich technik duchowości (mantra, joga, medytacja transcendentalna itp.) . W tym momencie jednakże owi propagatorzy mają dla nas „wspaniałą wiadomość”: do takich samych rezultatów możemy dość o wiele szybciej postępując zgodnie z ich zaleceniami.
Karma to pojęcie hinduskie i oznacza ono los.
Punkty na ciele, w których zdaniem ezoteryków koncentruje się energia życiowa. Pojęcie to zostało zapożyczone z religii dalekowschodnich i jest obce chrześcijańskiej koncepcji człowieka.
W. Królicka, Uzdrawianie w Biblii, Referat wygłoszony jako wprowadzenie do dyskusji na posiedzeniu Komisji Branżowej Bioenergoterapii i Radiestezji Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 5-6.01.2009.
Ks. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, wyd. Świętego Pawła, Częstochowa 1991.
Zob. Mt 16, 24-25
Por. Jan Paweł II, list apostolski Salvifici Doloris.
Por. Mt 5, 30
Zob. Mk 1, 40-42,; Łk 5, 12-13
Zob. Mk 4, 39
Zob. Dz 5, 3; Dz 13, 2 itd.
W. Królicka, tamże.
Aleister Crowley – żyjący w XX w. Anglik, jeden z czołowych przedstawicieli satanizmu i okultyzmu.
W wywiadach taki pogląd wyrazili chociażby ks. Adam Wawro, ks. Anzelm Frączek, czy ks. Jeremy Davies. Wywiad z ks. Frączkiem jest dostępny na stronie Księzy karmelitów:
http://www.karmel.pl/lektorium/rozmowy/baza.php?id=11

Strony: 1 | 2