Katolicki rytuał egzorcyzmów

    On, istniejąc w postaci Bożej,
    nie skorzystał ze sposobności,
    aby na równi być z Bogiem,
    lecz ogołocił samego siebie,
    przyjąwszy postać sługi,
    stawszy się podobnym do ludzi.
    A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
    uniżył samego siebie,
    stawszy się posłusznym aż do śmierci –
    i to śmierci krzyżowej.
    Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższał
    i darował Mu imię
    ponad wszelkie imię,
    aby na imię Jezusa
    zgięło się każde kolano
    istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
    aby wszelki język wyznał,
    że Jezus Chrystus jest PANEM –
    ku chwale Boga Ojca.

    Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Iesu
    qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo
    sed semet ipsum exinanivit formam servi accipiens in similitudinem hominum factus et habitu inventus ut homo
    humiliavit semet ipsum factus oboediens usque ad mortem mortem autem crucis
    propter quod et Deus illum exaltavit et donavit illi nomen super omne nomen
    ut in nomine Iesu omne genu flectat caelestium et terrestrium et infernorum
    et omnis lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris.

Strony: Pierwsza | ← Wcześniej | 1 |2 | 3 | ... | Dalej → | Ostatnia