„Kontrowersyjne grupy religijne” D. Kuncewicz

Czy zdajesz sobie sprawę, że wśród badaczy zajmujących się problemem sekt wyodrębniły się dwa przeciwne stanowiska… Pierwsza grupa uważa, że przynależność do takich grup jest destrukcyjna dla psychiki, powoduje nasilenie zaburzeń lub znaczące zmiany osobowości. Druga grupa zaś twierdzi, że alternatywne ruchy religijne pełnią pełni ważną rolę terapeutyczną wobec swoich członków.

Lecz to nie koniec kontrowersji w świecie nauki… Często w wątpliwość poddawana jest jeszcze jedna kwestia: czy zaburzenia są skutkiem czy powodem przynależności do grup kontrowersyjnych? Może to właśnie specyficzne cechy osobowości, zaburzenia lub inne czynniki jednostkowe warunkują decyzje o przystąpieniu do takich grup?

Praca dra Dariusza Kuncewicza nie tylko zawiera omówienie dotychczasowych dociekań w tej dziedzinie, ale również stanowi publikację własnych badań autora, które przeprowadził na kilkudziesięciu byłych członkach grup kontrowersyjnych. Wnioski, które zawarł w niej autor, a także bardzo trafne komentarze dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowców, naprawdę mogą Cię zaskoczyć.

Dlatego – piszę to z całym przekonaniem – jeśli chcesz wiedzieć dużo o sektach, także od strony naukowej, to jest to lektura obowiązkowa.


Nasze intencje modlitewne: