„Kontrowersyjne grupy religijne” D. Kuncewicz

Czy zdajesz sobie sprawę, że wśród badaczy zajmujących się problemem sekt wyodrębniły się dwa przeciwne stanowiska… Pierwsza grupa uważa, że przynależność do takich grup jest destrukcyjna dla psychiki, powoduje nasilenie zaburzeń lub znaczące zmiany osobowości. Druga grupa zaś twierdzi, że alternatywne ruchy religijne pełnią pełni ważną rolę terapeutyczną wobec swoich członków.

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last