Litania do św. Michała Archanioła

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko- Praskiej z dnia 15.05.1994 nr 765/K/94 – do prywatnego odmawiania

    Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
    Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
    Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
    Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
    Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
    Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
    Święta Maryjo, Królowo Aniołów
    powtarzać: módl się za nami
    Święty Michale Archaniele
    Święty Michale książę przesławny
    Święty Michale dzielny w walce
    Święty Michale pogromco szatana
    Święty Michale postrachu złych duchów
    Święty Michale wodzu wojska niebieskiego
    Święty Michale zwiastunie Bożej chwały
    Święty Michale radości Aniołów
    Święty Michale zaszczycie nieba
    Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze
    Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych
    Święty Michale wysłanniku Boga
    Święty Michale całkowicie oddany swemu Stwórcy i Panu
    Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie
    Święty Michale nasza tarczo w pokusach
    Święty Michale warownio Ludu Bożego
    Święty Michale stróżu i patronie Kościoła
    Święty Michale wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa
    Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów
    Święty Michale chorąży zbawienia Święty Michale Aniele pokoju
    Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości
    Święty Michale zwierzchniku w niebie
    Święty Michale wodzu całego stworzenia

    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

    P. Módl się za nami święty Michale Archaniele.
    W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

    Módlmy się:
    Wszechmogący wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Archanioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Nasze intencje modlitewne: