O zgodę w zgromadzeniu

Modlitwa. Boże, dawco T pokoju, i kochający miłość : i użycz sługom Twoim prawdziwej zgody z Twa wolą, abyśmy byli wolni od wszelkich pokus, które nas napastują. Przez Pana…

Sekreta. Prosimy Cię, Panie, daj się przebłagać tymi darami i udziel nam łaski, by nas nie obciążały przewinienia innych, skoro prosimy o darowanie własnych. Przez Pana…

Pokomunia. Tchnij w nas, Panie, ducha miłości Twojej, a tym, coś jednym chlebem niebiańskim posilił, zjednocz serca w dobroci Twojej. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last