O zgodę w zgromadzeniu

Modlitwa. Boże, dawco T pokoju, i kochający miłość : i użycz sługom Twoim prawdziwej zgody z Twa wolą, abyśmy byli wolni od wszelkich pokus, które nas napastują. Przez Pana…

Sekreta. Prosimy Cię, Panie, daj się przebłagać tymi darami i udziel nam łaski, by nas nie obciążały przewinienia innych, skoro prosimy o darowanie własnych. Przez Pana…

Pokomunia. Tchnij w nas, Panie, ducha miłości Twojej, a tym, coś jednym chlebem niebiańskim posilił, zjednocz serca w dobroci Twojej. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…
 

Oratio. Deus, largitor pacis, et amator caritatis : da famulis tuis veram cum tua voluntate concordiam ; ut ab omnibus, quae nos pulsant, tentationibus liberemur. Per Dominum…

Secreta. His sacrificiis, Domine. quaesumus, concede placatus : ut, qui propriis oramus absolvi delictis, non gravemur externis. Per Dominum…

Postcomm. Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde : ut, quos uno pane caelesti satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…


Nasze intencje modlitewne: