Za przyjaciół

Modlitwa. Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś miłość w serca wiernych Twoich; sługom i służebnicom Twym, za którymi wołamy do Twej łaskawości, udziel zdrowia duchowego i cielesnego, aby Cię z całej siły kochali i z całej miłości czynili to, co Tobie jest miłe. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego…

Sekreta. Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się nad sługami Twoimi, za których składamy Majestatowi Twojemu ofiarę czci: niech przez te święte tajemnice otrzymają łaskę błogosławieństwa niebieskiego i zasłużą kiedyś na chwałę wiecznej szczęśliwości. Przez Pana…

Pokomunia. Po sprawieniu boskich tajemnic, prosimy Cię, Panie, niech te zbawienne Sakramenta będą ku dobru i pokojowi tych, za których miłość nasza złożyła to Twemu Majestatowi. Przez Pana…
 

Oratio. Deus, qui caritatis dona. per gratiam Sancti Spiritus tuorum fidelium cordibus infudisti : da famulis et famulabus tuis, pro quibus tuam deprecamur clementiam, salutem mentis et corporis ; ut te tota virtute diligant, et quae tibi placita sunt, tota dilectione perficiant. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti…

Secreta. Miserere, quaesumus, Domine, famulis et famulabus tuis, pro quibus hoc sacrificium laudis tuae offerimus majestat! : ut per haec sancta, supernae benedictionis gratiam obtineant, et gloriam aeternae beatitudinis acquirant. Per Dominum…

Postcomm. Divina libantes mysteria, quaesumus, Domine : ut haec salutaria sacramenta illis proficiant ad prosperitatem et pacem ; pro quorum quarumque dilectione haec tuae obtulimus majestati. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: