Za tych, co są w pokusach

Modlitwa. Boże, Ty z niegodziwych czynisz sprawiedliwych i nie chcesz śmierci grzesznika; pokornie błagamy Majestat Twój, byś raczył chronić niebieską pomocą sługi Twoje, którzy w Twym miłosierdziu ufają, i zachował ich w Twej opiece nieustannej, aby Ci zawsze służyli i żadnymi pokusami od Ciebie nie zostali oddaleni. Przez Pana…

Sekreta. Prosimy Cię, Panie, mocą tego Sakramentu oczyść nas od własnej przewiny, a sługi Twoje uwolnij od wszystkich grzechów. Przez Pana…

Pokomunia. Sakramenta, któreśmy przyjęli, niech nas w czystości zachowają, prosimy Cię, Panie; a sługom Twoim użycz wolności od wszelkiej winy, aby oni, dręczeni wyrzutami sumienia, mogli się chlubić pełnią niebieskiego daru zbawiennego. Przez Pana…
 

Strony: First |1 | 2 | 3 | Next → | Last