Za tych, co są w pokusach

Modlitwa. Boże, Ty z niegodziwych czynisz sprawiedliwych i nie chcesz śmierci grzesznika; pokornie błagamy Majestat Twój, byś raczył chronić niebieską pomocą sługi Twoje, którzy w Twym miłosierdziu ufają, i zachował ich w Twej opiece nieustannej, aby Ci zawsze służyli i żadnymi pokusami od Ciebie nie zostali oddaleni. Przez Pana…

Sekreta. Prosimy Cię, Panie, mocą tego Sakramentu oczyść nas od własnej przewiny, a sługi Twoje uwolnij od wszystkich grzechów. Przez Pana…

Pokomunia. Sakramenta, któreśmy przyjęli, niech nas w czystości zachowają, prosimy Cię, Panie; a sługom Twoim użycz wolności od wszelkiej winy, aby oni, dręczeni wyrzutami sumienia, mogli się chlubić pełnią niebieskiego daru zbawiennego. Przez Pana…
 

Oratio. Deus, qui iustificas impium, et non vis mortem peccatoris, maiestatem tuam suppliciter deprecamur : ut famulos tuos, de tua misericordia confidentes, caelesti protegas benignus auiilio, et assidua protectione conserves ; ut tibi iugiter famulentur, et nullis tentationibus a te separentur. Per Dominum…

Secreta. Huius, quaesumus, Domine, virtute mysterii, et a propriis nos munda delictis, et famulos tuos ab omnibus absolve peccatis. Per Dominum…

Postcomm. Purificent nos, quaesumus, Domine, sacramenta, quae sumpsimus : et famulos tuos ab omni culpa liberos esse concede ; ut, qui conscientiae reatu constringuntur, caelestis remedii plenitudine glorientur. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: