Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa…

Poniedziałek

Akt ofiarowania cierpień, które przeżył Pan Jezus od pojmania do sądu Annasza

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące usposobienie i gotowość ducha na dobrowolne przyjęcie śmierci. Swoją wolę ujawniłeś wówczas, gdy oblany krwawym potem powsta łeś z modlitwy i odważnie wyszedłeś naprzeciw swoim nieprzyjacio łom, dając im poznać się jako Ten, którego szukali.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ból i cierpienia, jakich doznałeś w głębi swego Serca z powodu zdrady Judasza, jednego z Twoich uczniów, który fałszywym pocałunkiem wydał Cię w ręce Żydów za 30 srebrników. Jakże wielki ból odczułeś wówczas w swoim udręczonym Sercu!

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją wielką udrękę, gdy otoczony przez żołdaków zostałeś pochwycony jak złoczyńca i związany powrozami. Udręki i ból, jaki wówczas przeżyłeś, trudno sobie wyobrazić.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją przedziwną cierpliwość, z jaką znosiłeś bolesne uderzenia ludzkich pięści, kijów i broni. Jakże wielki ból przeżywałeś wówczas, gdy okrutni oprawcy wydzierali włosy z Twojej Najświętszej Głowy, pluli na Twoje Boskie Oblicze! W cichości, bez słowa, jako baranek, zniosłeś to cierpienie.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowujęCi za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie akty miłości Boga, cierpliwego znoszenia męki i zdania się na Wolę Ojca. W tak wielkim udręczeniu ofiarowałeś Ojcu swoje cierpienia na zadośćuczynienie za nasze grzechy.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące przenikliwy ból, jakiego doznałeś z powodu opuszczenia Cię przez Twoich umiłowanych przyjaciół, którzy widząc Cię pojmanego i zwią zanego, pouciekali, jak o nich napisano: „Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56).

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie bolesne ciosy i zniewagi, jakie Ci wyrządził tłum prowadzą cy Cię z Ogrójca do domu Annasza. Przymuszano Cię wówczas biciem, abyś szybciej podążał przed sąd, a gdy związany upadłeś – ciągnięto Cię nielitościwie po ziemi.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące krzywdę, jakiej doznałeś nad potokiem Cedron. Zmuszano Cię wtedy, abyś – w tej chłodnej porze roku – przeszedł przez zimną wodę, co spowodowało dodatkowe udręczenie.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące pokorną i cichą postawę, gdy z pochyloną Głową i ze skrępowanymi Rękami stałeś przed arcykapłanem Annaszem, który stawiał Ci, jak złoczyńcy, obelżywe pytania.

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cier piące wielkie upokorzenie i poniżenie, gdy jeden ze sług wymierzył Ci tak mocny policzek, że Twa Najświętsza Twarz, na którą pragną patrzeć Aniołowie, okryła się sinością.

W. Kłaniamy Ci się,..