Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa…

Piątek

Ofiarowanie cierpienia Pana Jezusa podczas dźwigania krzyża na górę Kalwarię i przy ukrzyżowaniu

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje wielkie umęczenie, którego doświadczyłeś podczas dźwigania ciężkiego krzyża na górę Kalwarię. Krzyż ten swoim ciężarem zadał Ci ból i otworzył Ranę na Twym Ramieniu. Powiększyły się także Rany na Twych Plecach, powodując nieopisane cierpienie.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie Twoje udręki, których doznałeś od okrutnych żołnierzy podczas drogi krzyżowej. Byłeś wtedy nielitościwie szarpany przy pomocy powrozów, którymi byłeś związany i zmuszany biciem, ko paniem i popychaniem do tego, aby rychlej iść ku górze Kalwarii. O, jakże wtedy przeżyłeś okrutną mękę!

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje bolesne upadki pod ciężarem krzyża. Byłeś wtedy u kresu swoich sił, krańcowo wyczerpany z powodu cierpień fizycznych i duchowych. Każdy z upadków powodował coraz to większy ból. Okrutni kaci swoim zachowaniem wobec Ciebie pomnażali jeszcze bardziej ogrom cierpienia, szarpiąc Cię za Włosy, ciągnąc za powróz, którym byłeś związany, zmuszając Cię do szybkiego powstania z upadku.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją przedziwną cierpliwość, z jaką zniosłeś poniżenie i hańbę, gdy Żydzi za miasto Cię wyrzucili, abyś niósł na swych ramionach krzyż. Twoje cierpienie pomnażało jeszcze bardziej naigrawanie, szyder stwa i towarzystwo dwóch złoczyńców.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące niewypowiedziany ból Twojej Najświętszej Matki z Tobą współcier- piącej. Ona – idąc jerozolimską drogą – tak bardzo pragnęła spotkać Cię. A gdy nadarzyła się okazja, zbliżyła się i uściskała Cię z macie rzyńską miłością. Wkrótce jednak została odepchnięta przez tych, którzy Cię na śmierć prowadzili.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje omdlenie, gdy wskutek ubytku sił fizycznych nie mogłeś już dalej nieść sam swego krzyża. Wtedy to zdjęto krzyż z Twoich Ramion i włożono na barki Szymona z Cyreny, którego siłą przymu szono, aby wraz z Tobą szedł ku górze.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące całą gorycz wina zmieszanego z żółcią, które Ci podano, gdy tak bardzo zmęczony i osłabiony stanąłeś na górze Kalwarii. Napój ten, który miał Cię wzmocnić, nową goryczą napełnił Twe wyschnięte Usta.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje wielkie pohańbienie, które jest wręcz nie do opisania. Oto szaty, które przywarły do Ciała, zdarto z Ciebie, powodując otwarcie się nowych Ran i uptyw Najświętszej Krwi.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące niewypowiedzianą mękę Twego przybicia do krzyża. Twarde gwoździe przeszyty Twe Ręce i Nogi. Jakże wielki ból przeżywała wtedy Twoja Najświętsza Matka!

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją Najświętszą ofiarę życia, którą złożyłeś Ojcu Przedwiecznemu, wydając się na śmierć na krzyżu. We łzach i w niewypowiedzianym bólu błagałeś Ojca, aby zbawił człowieka i przez zasługi Twojej męki otwarł bramy Nieba nam i wszystkim ludziom.

W. Kłaniamy Ci się…