Pomoc psychologiczna i uzależenienia

Kraków

1. Ośrodek pomocy psychologicznej

o. Jarnuszkiewicz / o. Naliwajko
ul. Mikołajska 30
Kraków
tel. (0-12) 429-48-77
we wtorki od 15.30 do 16.30 albo środy 16.00-17.00

2. Ośrodek Konsultacji Psychologicznej dla osób konsekrowanych

Ośrodek krakowski kieruje swą działalność szczególnie do księży, sióstr zakonnych i kleryków. Służy pomocą osobom szukającym: głębszej integracji osobowości (m.in. umiejętność przezwyciężania zranień psychicznych, zablokowań emocjonalnych, stanów depresyjnych, lękowych, stresu; umiejętność przezwyciężania chorego poczucia winy; integracja seksualna; podejmowanie problemów życia duchowego, wybórswojej drogi życiowej, stojącym przed wyborem stanu życia, kryzysy powołaniowe).

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
tel. (012) 62 93 300.

Zgłoszenia przyjmuje ks. Andrzej Duran SJ w poniedziałki i wtorki od godz. 13.30 do 15.30.
Ośrodek działa w środy i czwartki od godz. 9.00 do 18.00. W razie nagłej potrzeby proszę zostawić wiadomość na sekretarce automatycznej: tel. 62-93-362

3. Bezpłatne porady przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach www.milosierdzie.pl .