Poradnik o działalności sekt i kultów

W chwili obecnej na kuli ziemskiej istnieje około 50.000 przeróżnych grup wyznaniowych i światopoglądowych zrzeszających dziesiątki milionów wyznawców. W samej tylko Afryce jest ich prawie 10.000 zaś w Polsce co najwyżej (?) kilkaset. Sekty (secare, sequor – łac. naśladować) to każdy zbiór ludzi pozostający w opozycji do reszty społeczeństwa lub społeczności, w której dana sekta istnieje. Grupa stosuje izolację zarówno przestrzenną, jak i światopoglądową, ideologiczną i psychologiczną. Twory te powstają zazwyczaj w wyniku protestu wobec organizacji eklezjastycznej (kościoła) doprowadzając do zerwania z nią i utworzenia nowej własnej organizacji, przybierającej postać sekty.

Charakterystyka ogólna

W chwili obecnej na kuli ziemskiej istnieje około 50.000 przeróżnych grup wyznaniowych i światopoglądowych zrzeszających dziesiątki milionów wyznawców. W samej tylko Afryce jest ich prawie 10.000 zaś w Polsce co najwyżej (?) kilkaset. Sekty (secare, sequor – łac. naśladować) to każdy zbiór ludzi pozostający w opozycji do reszty społeczeństwa lub społeczności, w której dana sekta istnieje. Grupa stosuje izolację zarówno przestrzenną, jak i światopoglądową, ideologiczną i psychologiczną. Twory te powstają zazwyczaj w wyniku protestu wobec organizacji eklezjastycznej (kościoła) doprowadzając do zerwania z nią i utworzenia nowej własnej organizacji, przybierającej postać sekty.

Rodzaje sekt

Rozróżniamy sekty:

1. Psychomanipulacyjne stosujące zmasowane transakcje ukryte, mające wszelkie znamiona gry psychologicznej zmierzające do uzależnienia danej osoby poprzez ukształtowanie nowej tożsamości, utratę kontroli oraz możliwości dokonywania racjonalnych wyborów. Są to ugrupowania charakteryzujące się totalitaryzmem naruszającym podstawowe prawa człowieka lub zasady współżycia społecznego.
2. Nowe ruchy religijne, czyli grupy otwarte (neutralne). Są to ruchy religijne których specyfiką jest nazwa. Zazwyczaj ich religijność jest bardzo ograniczona;
3. Grupy para religijne zorientowane na wartości doczesne takie jak rozwój osobowości i zdrowia opartych na orientalnych tradycjach religijnych;
4. Kulty, czyli sięgnięcie do orientalnych bądź neopogańskich inspiracji. Uznają alternatywne metody leczenia, astrologię lub magię;
5. Denominacje to duże grupy posiadające ustabilizowaną strukturę, daleko bardziej akceptowalną przez społeczeństwo. Denominacja to tzw. mniejszość religijna.


Nasze intencje modlitewne: