Poradnik o działalności sekt i kultów

Rozpoznanie wpływu sekty

Po czym poznać, że dziecko ma kontakt z sektą? Dwa z wymienionych niżej punktów występujące u dziecka nie muszą znaczyć, że jest ono pod wpływem sekty. Ponadto, zachowanie członków niektórych grup nie musi wykazywać wszystkich z 18 zachowań*. Jest to jednak wyczerpująca lista którą rodzice powinni znać. U osób które wstąpiły do sekt można dostrzec:

* Nagłe zmiany osobowości,
* Sprawianie wrażenia nieobecnych, czasami ów stan zbliżony jest do transu,
* Zamykanie się w sobie i tajemniczość,
* Posługiwanie się językiem sekty (nowomowa), żargonem wewnętrznym,
* Nowy sposób odzywania się,
* Nowe kontakty towarzyskie,
* Utrata poczucia humory,
* Utrata zdolności krytycznego myślenie,
* Przesadny krytycyzm,
* Przyjmowanie agresywnej postawy obronnej,
* Zmiana naturalnej mimiki twarzy,
* Utrata możliwości abstrakcyjnego myślenia, nie używanie metafor, utrata płynności wypowiedzi, zmiana dotychczasowego sposoby formułowania myśli,
* Ograniczenie zdolności do zawierania związków intymnych,
* Brak uczuć i chłód w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi,
* Zmiany fizyczne – nagły przyrost lub spadek wagi – spowodowany nieodpowiednią dietą, bezsenność, przemęczenie,
* Zachowania neurotyczne, psychotyczne, skłonności samobójcze,
* Niezwykłe pobudzenie i witalność,
* Fascynacje nową literaturą i muzyką.