Poradnik o działalności sekt i kultów

Przeciwdziałanie

Z dzieckiem mającym kontakt z sektą należy przede wszystkim rozmawiać o jego nowej religii. Wskazane jest zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sekt, w które uwikłane są dzieci. Należy wskazywać dziecku literaturę wyjaśniającą mechanizm oddziaływania sekty na jego psychikę. Za wszelką cenę podtrzymywać z nim kontakt włączając go do problemów dnia codziennego rodziny. Nie wolno dopuścić by się całkowicie odizolowało. Zasad moralnych należy je uczyć przez miłość i dyscyplinę. Bardzo wskazane jest skontaktowanie się z duszpasterzem, pedagogiem w szkole, poradnią dla rodziców poszkodowanych przez sekty lub z punktem konsultacyjno – informacyjnym.

* Kraków Stowarzyszenie CEDR+ 30-960 Kraków 1 skr. poczt. 63 cedrplus@cedrplus.org www.cedrplus.org
* Kraków Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach ul. Dominikańska 3/24, 31-043 Kraków, tel./fax (0-12) 423-11-81 e-mail: krakow@sekty.net
* Łódź Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki ul. Gdańska 90, 90-613 Łódź, tel. (0-42) 637-31-65
* Łódź Stowarzyszenie Civitas Christiana – Biuro Informacji i Dokumentacji Nowych Ruchów Religijnych i Sekt ul. Piotrkowska 49, 90-417 Łódź
* Warszawa Poradnia Stowarzyszenia Ruch Obrony Rodziny i Jednostki Zespół Szkół nr 22 im,. E. Konopczyńskiego, ul. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa, tel. (0-22) 827-89-67
* Warszawa Ośrodek Informacji, Dokumentacji i Badań Nowych Ruchów Religijnych i Sekt "Angelos" przy oddziale Stowarzyszenia Civitas Christiana ul. Wspólna 63 B, 00-687 Warszawa, tel. (0-22) 628-23-39
* Warszawa Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa, tel. (0-22) 853 52 22

Jako rodzice, macie prawo zniszczyć wszelkie niebezpieczne (np. sataniczne) broszury. No i należy kochać swoje dzieci, bowiem miłość jest silniejsza niż zło.