Poradnik o działalności sekt i kultów

Rozpoznanie niebezpiecznych grup

Oto sposób na rozpoznanie niebezpiecznych grup i związków wyznaniowych. Należy przekreślić stwierdzenia które nie pasują do interesującej nas grupy. Jeśli nie można przekreślić każdego z nich, należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z tą grupą:
1. Pierwszy kontakt z grupą pokazał całkowicie odmienne widzenie świata.
2. Obraz świata jest bardzo prosty, przez co wyjaśnia rzeczywiście każdy problem.
3. W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory szukałeś.
4. Grupą kieruje przywódca wew. Uznawany za ojca, guru, a nawet za "boga".
5. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tylko grupa wie jak go ratować.
6. Grupa jest elitą, pozostała ludzkość jest chora i zagubiona. Tylko w łonie grupy można się uratować.
7. Grupa odrzuca nauki szkół. Jedynie jej nauka uznawana jest za wartościową i prawdziwą.
8. Grupa odrzuca racjonalne myślenie jako negatywne, sataniczne i nieoświecone.
9. Krytyka i odrzucenie stojących na zewnątrz dowodzi, że grupa ma rację.
10. Grupa ocenia siebie jako tę jedyną prawdziwą rodzinę lub wspólnotę.
11. Grupa chce by zerwać wszelkie relacje rodzinne, stanowiące przeszkodę w rozwoju.
12. Grupa oddziela się od reszty świata poprzez ubiór, żywienie, ograniczenie swobody w relacjach międzyludzkich.
13. Grupa żąda ścisłego posłuszeństwa regułom lub dyscyplinie, gdyż jest to jedyna droga do zbawienia.
14. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnych.
15. Nigdy w ciągu 24 godzin nie jesteś sam, zawsze masz towarzysza.
16. Grupa wypełnia cały dzień zadaniami np.: sprzedaż książek, czasopism, werbowaniem nowych członków .
17. Jeśli obiecany przez grupę sukces nie nastąpił uważają oni, że wy sami jesteście odpowiedzialni ponieważ nie zaangażowaliście się dostatecznie lub wasza wiara była zbyt słaba.
18. Członkiem grupy powinniście zostać już dziś, natychmiast.
19. Nie istnieje możliwość uzyskania obiektywnego obrazu grupy dlatego, że ważniejsze od refleksji jest przeżycie zgodne z zasadą. Tego po prosty nie da się wyjaśnić, prosimy przyjdźcie do nas i weźcie udział w spotkaniu. Kiedy przyjdziecie – zrozumiecie.