Poradnik o działalności sekt i kultów

Ponadto sekty dzielimy na:

* Satanistyczne opierające się w dużej mierze na nurtach muzyki metalowej, okultyzmie, kultach siły, krwi, buntu przeciw Bogu i kościołowi, a ostatnio nawet przeciwko szatanowi. Inspiracją dla nich jest kilkudziesięciostronicowa broszurka autorstwa Antona Sandora La Veja (założyciela amerykańskiego kościoła szatana) zwana potocznie Biblią Szatana. Na rynku satanistycznym pojawiła się w ostatnich czasach tzw. elita polskich satanistów(ideologicznych) działających w internetowych stronach o tematyce satanistycznej. Są to ateiści nie wierzący ani w Boga, ani w szatana , znacznie groźniejsi jednak od tzw. grup pseudo satanistycznych. Grupy ideologiczne – są niebezpieczne, bo zmieniają światopogląd ludzi, przenikają tkankę społeczną z niebezpiecznymi ideami (nie tylko La Veya, ale także Schopenhauera, Nietzschego). Promują kult siły, brak akceptacji dla słabości-słowem robiący dzieciom wodę z mózgu. Sataniści ideologiczni działają mniej spektakularnie od pseudo satanistów, stąd są mniej rozpoznani. Źródłem wiedzy na ich temat mogą być tworzone przez członków tychże grup strony internetowe. Ich odnalezienie nie nastręcza żadnych trudności. Wpisanie do dowolnej wyszukiwarki internetowej słowa "satanizm" powoduje wyświetlenie co najmniej kilkunastu polskich stron o tematyce satanistycznej. Dotyczą one praktycznie wyłącznie satanizmu ideologicznego. "Nastolatek nie radzący sobie z problemami zamyka się w sobie, przestaje reagować na otoczenie, pogrąża się w bezczynności. Z czasem wydaje mu się, że nikt go nie rozumie i zaczyna szukać alternatywnych źródeł akceptacji. W dobie Internatu znalezienie bratniej duszy nie jest trudne. Cybersekty czy sieciowi wyznawcy szatana tylko czekają na "zagubionych, zdesperowanych i szukających oparcia"(Ingolf Christiansen, niemiecki specjalista ds. satanizmu w Internacie ). Natomiast grupy pseudo satanistyczne są efektem oddziaływania kultury masowej. – Młodzi ludzie przyswajają sobie wzory zachowań. Często nawet nie znają Biblii szatana albo wybierają sobie z niej tylko to, co im się podoba. To właśnie te grupy najczęściej organizują czarne msze, podczas których składają krwawe ofiary (ideologiczny satanizm laveyowski całkowicie odrzuca możliwość składania żywych ofiar), oraz dokonują rytualnych zabójstw. Co ważne, ich ofiarami są najczęściej inni sataniści. Z ideologią satanistyczną spotykają się w szkole lub w swoich grupach rówieśniczych. Pociąga ich potęga siły, bezkarność, możliwość odrzucenia nie tolerowanego przez nich świata.
* Wschodnie, nawiązujące do buddyzmu lub hinduizmu;
* Neopogańskie, nawiązujące do religii słowiańskich;
* Neodeistyczne, oparte na zasadach siedemnastowiecznego deizmu (Bóg jest ale ma w nosie świat);
* Psychoanalityczne opierające się na parapsychologii;
* Terapeutyczne;
* Ekonomiczne korzystające z technik manipulacji i wywierania wpływu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
* Edukacyjne wprowadzające własne metody i techniki nauczania;
* Polityczne mające na celu osiągnięcie odpowiednich wpływów na sytuację państwa;
* Alternatywne głoszące życie radykalnie różne od istniejących stosunków międzyludzkich;
* Uzdrowicielskie odwołujące się do irracjonalnych metod dalekich od rozwiązań naukowych;
* Adwentystyczne, głoszące koniec świata;
* Pietystyczne izolujące się od świata, skoncentrowane na wew. przeżyciach mistycznych;
* Gnostyczne, uwzględniające wiedzę, intelektualizm i izolacjonizm.