Poradnik o działalności sekt i kultów

Sekta i Kościół różnią się kilkoma znaczącymi szczegółami:

* W Kościele człowiek się rodzi, do sekty się wstępuje,
* Kościół jest zwykle dużym organizmem, sekta zazwyczaj niewielką społecznością,
* Kościół uznaje kompromis ze światem, sekta zaś odrzuca świat jako siedlisko moralnego i duchowego zła i upadku,
* W kościele istnieje podział na większe jednostki organizacyjne, w których wierni z trudem przełamują anonimowość, w sekcie członkowie poznają się bliżej,
* Kościół charakteryzuje się stałą hierarchią zawodową, w sekcie jej brak,
* W kościele praktyka sakramentalna związana jest z kapłanami, w sekcie odrzuca się sakramenty na rzecz bezpośredniego obcowania ze strefą sacrum,
* Kościół uznaje częściowo autonomie świata, sekta dzieli świat na przekonania religijne. Zatem cechą nadrzędną charakteryzującą sekty jest dezaprobata wobec świata zewnętrznego.