Poradnik o działalności sekt i kultów

Stosowane techniki wywierania wpływu to:

* Poczucie winy. Przesadne interpretowanie grzechów popełnionych w dawnym trybie życia.
* Kontrola informacji mająca na celu niemożność dokonywania rozsądnych ocen i prawidłowych interpretacji.
* Kontrola zachowań, czyli całkowite podporządkowanie się regułom panującym w grupie.
* Sztywny plan zajęć powodujący ograniczenie wolnego czasu, swobody zachowań, oraz obowiązek rozliczania się z każdej minuty.
* Pozbawienie snu, tworzenie dezorganizacji i zwiększonej wrażliwości na wydłużenie zająć fizycznych i umysłowych z równoczesnym ograniczeniem należytej ilości snu i odpoczynku.
* Kontrola myśli obejmująca posługiwanie się nowomową oraz stosowanie technik wyciszania myśli i koncentracji umysłu. Członkowie uczą się manipulowania własnymi procesami myślowymi.
* Metakomunikacja, czyli wdrażanie informacji poprzez świadomość akcentowania niektórych słów czy wyrażeń w treści zagmatwanych wykładów. Presja grupy, obelgi słowne, publiczna spowiedź,
* Zakaz pytań i hipnoza.