Przyczyny dręczenia, zniewolenia, nawiedzenia i opętania

1. Bałwochwalstwo (idolatria) – grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

a) aktywne:

 • Sekty satanistyczne, kult upadłego anioła, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (w tym czarna msza, gwałty, zabójstwa, okaleczanie i tortury).
 • Satanizm “intelektualny” jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać, afirmacja zła.
 • Czczenie starożytnych, pogańskich bóstw (Gaja, Thor, Pan, Set, Krisna i in.) w sektach lub samodzielnie.
 • Oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).
 • Czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).
 • Szamanizm współczesny, neopoganizm.
 • Mantrowanie (przywoływanie, recytowanie imion), śpiewanie pieśni i recytowanie modlitw mających związek z pogaństwem.

b) pasywne:

 • Bierne uczestnictwo w bałwochwalczych rytuałach.

 • Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.

 • Noszenie amuletów i talizmanów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.

 • Nieświadome mantrowanie, śpiewy i modlitwy pogańskie.


Nasze intencje modlitewne:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.