„Śledztwo w sprawie Szatana” Tossati/Amorth/Posacki

Książka „Śledztwo w sprawie Szatana” to zbiór rozmów przeprowadzonych z ludźmi, którzy w róznych okolicznościach zeknęli się z osobowym złem. Centralnym bohaterem ksiązki jest ks. Gabriele Amorth, egzorcysta rzymski i szef światowego stowarzyszenia osób zjamujących się posługą uwalniającą. Dziennikarz przeprowadzający wywiad nie unikna trudnych i „nienowoczesnych” pytań o takie kwestie, jak czary, uroki, przekleństwo. Zadaje konkretne pytania o to, czym jest i jak się objawia wpływ szatana na ludzi. Odpowiedzi autora „Wyznań egzorcysty” oparte są na jego własnym doświadczeniu egzorcystycznym, na przykładach wziętych z codziennej posługi duszpasterskiej. Dzięki temu rozmowa odchodzi od teologicznej, akademickiej dysputy; jest żywa i wciągająca. Wywiad z ks. Amorthem można nazwać suplementem do jego wcześniejszych publikacji.

„W blasku Chrystusa i cieniu Szatana” pod red. o.o. Posackiego i Barkowskiego

Praca zbiorowa pod red. ks.Aleksandra Posackiego (demonologa) i ks.Benedykta Barkowskiego oficjalnego egzorcysty zawiera dwa zasadnicze bloki tematyczne: istnienie szatana w aspekcie biblijno-teologicznym oraz konkretne przypadki opętań diabelskich w kontekście historycznym i współczesnym.

„Niebezpieczeństwa okultyzmu” o. Aleksander Posacki

Ks. dr Aleksander Posacki, rodzimy autorytet w sprawach demonologii, był jednym z pierwszych polskich duszpasterzy omawiających na wielką skalę zagrożenia płynące ze strony okultyzmu. Książka „Niebezpieczeństwa okultyzmu” stanowi zapis audycji radiowych nadawanych w Radiu Watykańskim na początku lat 90-tych. Dzieli się na dwie części; pierwszą, która w jasny sposób przedstawia problem opętań, dusz czyśćcowych i … Więcej…

„Chrześcijaństwo i ezoteryzm” – Antonio Gentili

Odpowiedzią na zainteresowanie współczesnego świata ezoteryzmem i fałszywą odmianą gnozy niech będzie ksiązka Antonio Gentilego. Autor w zarysie przedstawia założenia myśli ezoterycznej i opisuje sposoby jej przejawiania się w dzisiejszej kulturze i nauce. Dogłębnie bada kwestię możliwości łączenia ezoteryzmu z chrześcijaństwem, co jest szczególnie cenne z uwagi na obecną w Polsce nachalną propagandę Różokrzyżowców. A. … Więcej…

„Okultyzm, magia, demonologia” o. Aleksander Posacki

Książka jest podstawowym wprowadzeniem w tematykę okultyzmu, magii i demonologii. Składa się z dwóch części: systematycznego ukazania chrześcijańskiej nauki wobec tego typu zjawisk, autorstwa o. Aleksandra Posackiego oraz Noty duszpasterskiej biskupów włoskich. Papież Paweł VI stwierdził, iż demonologia, tj. studiowanie wpływów szatana na poszczególnego człowieka, na wspólnotę ludzką, jest bardzo ważna w nauce katolickiej.

Chodzi o to, by znaleźć właściwą drogę między dwiema niebezpiecznymi skrajnościami: z jednej strony, niedocenianiem istnienia szatana w świecie i jego podstępnej strategii niszczenia, z drugiej zaś strony, zwalczaniem szatana bez odpowiedniego rozeznania, roztropności. Jest to problem nie tylko teologiczny, ale problem praktyczny, duszpasterski. „Nowa ewangelizacja?, do której nieustannie wzywa nas Ojciec Święty, wychodzi także od potwierdzenia ?absolutnego i niezastąpionego panowania Chrystusa” nad wszechświatem i nad naszym życiem.