Tajemnica szczęścia

W XIV wieku żyła św. Brygida Szwedzka. Pochodziła, jak wskazuje przydomek, ze Skandynawii. Boski Zbawiciel zaszczycił ją objawieniem Piętnastu Modlitw. Zamieszczam je niżej w pełnym brzmieniu. Fakt objawienia miał miejsce w stolicy chrześcijaństwa, a więc na terenie Wiecznego miasta, kiedy święta nawiedziła sławną bazylikę św. Pawła, apostoła narodów.

Praktyka Piętnastu modlitw ze względu na błogosławione owoce otrzymała nazwę "Tajemnica Szczęścia". Osoba, która codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie, w ciągu roku odmówi tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Mario, ile nasz Zbawca otrzymał ciosów podczas swej Bolesnej Męki. Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się, że Pan Jezus do objawionych modlitw dodał jeszcze WSPANIAŁE OBIETNICE na korzyść tych, którzy będą je odmawiać z głęboką wiarą i pobożnością. Chodzi o wielkie sprawy Boże, zmierzające do uszczęśliwienia człowieka.

Otwierając swoje serce w kontakcie z Bogiem, odkryjesz tajemnicę prawdziwego szczęścia, które niech stanie się Twoim udziałem. Ale nie tylko twoim. Podziel się tym nabożeństwem z innymi.

OBIETNICE

Od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał pod czas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł: "Moje ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

1.Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
2.15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
3.15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
4.Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
5.Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
6.Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje Najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
7.Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
8.Przed śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
9.Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
10.Zaprowadziwszy ją tam dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
11.Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
12.Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13.Zachowa mu pięć zmysłów.
14.Uchroni go przed nagłą śmiercią.
15.Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
16.Człowiek otrzyma wszystko o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
17.Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone. 18.Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
19.Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
20.Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
21.Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.


Nasze intencje modlitewne: