Ewangelia wg św. Marka 1:23, 32

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych.

Ewangelia wg św. Mateusza Mt 12:22

Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. (…)

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku (…). Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. (…)

 

Ewangelia wg św. Mateusza 11:18

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał.

Ewangelia wg św. Mateusza 9:32

Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego.

Ewangelia wg św. Mateusza 8: 16, 28, 33

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.

Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. więcej…

Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. więcej…

Ewangelia wg św. Mateusza 4:24

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.

Księga Tobiasza 6:8

A ten mu odpowiedział: Serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim.

1 Księga Samuela 16:14

Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana.