Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy,Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które Sprawiedliwość Boża w płomieniach czyśćcowych zatrzymuje. Drogie są one dla Twego Boskiego Syna, zawsze Go one kochały i teraz pałają żądzą oglądania i posiadania Go. Lecz nie mogą przerwać swych więzów, a ogień okrutny je pożera, niech się więc wzruszy Twoje Serce, Litościwa Matko, … Więcej…

Pobożne myśli o duszach w czyśćcu nie majcych znikąd pomocy

O Maryjo, litość mnie przenika dla tych dusz w ciemnych więzieniach pokuty zamkniętych, a nikogo nie mających na ziemi, kto by o nich pamiętał. Skieruj, o najlepsza Matko, wzrok Twój miłosierny na te dusze opuszczone, obudź serca litościwych chrześcijan do modlitwy za nie i wynajdź w swym macierzyńskim Sercu środki, aby im przyjść ze skuteczną … Więcej…

Modlitwa do dusz czyśćcowych św. Gertrudy

Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany i umarły, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech Krwią swoją zagasi pożerające was płomienie… Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego z Nieba na ziemię sprowadziła i na okrutną śmierć wydała. Ach, niech się użali męczarni waszych tym miłosiernym politowaniem, jakie miał wisząc na krzyżu, dla wszystkich … Więcej…

Modlitwa za dusze zmarłych

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, Dobro moje najwyższe, tak wiele razy obraziłem (am). Przyrzekam Ci, że wolę tysiąc razy umrzeć, aniżeli ponowić dawne grzechy moje. Daj mi święte wytrwanie w dobrym, zmiłuj się nade mną i nad duszami gorejącymi w płomieniach czyśćcowych, … Więcej…

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń ucha Twego, o Panie, ku prośbom naszym, gdy miłosierdzia Twego w pokorze wzywamy: byś duszę sługi swego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, umieścić raczył w krainie światła i pokoju, oraz do grona Twych wybranych przyłączył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za duszę osoby zmarłej

Boże Wszechmogący, do Ciebie z nadzieją zupełną w miłosierdzie Twoje, pokorną modlitwę zanoszę, prosząc Cię za duszę sługi Twojego (służebnicy Twojej), aby od wszelkich swych nieprawości i wszelkiej za nie kary była za łaską Twoją wyzwolona. Niechaj jej nie trwożą duchy piekielne, a Aniołowie święci do światła wiekuistego, z pracy do odpoczynku, z karania na … Więcej…

Modlitwa powszechna za dusze zmarłych

Boże, który nam rozkazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, a nie zniosłeś tego rozkazu i względem tych, których śmierć z tej ziemi zabrała, wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy kiedyś połączymy się wspólną wiarą i miłością Twoją i wszyscy w Tobie zjednoczymy. O! Dopomóż nam, Boże miłosierny, abyśmy wszyscy i zawsze ku temu … Więcej…

W dzień zejścia zmarłego albo zmarłej

Rozwiąż, prosimy Cię, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) N., aby umarłszy światu, Tobie żyła, a co przez ułomność ciała i ludzką słabość popełniła, miłosierdziem dobrotliwości Twojej racz złagodzić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, któryś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami ojca i matki mojej i odpuść im grzechy, a mnie też dozwól ich oglądać w radościach wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za dusze poległych żołnierzy

Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu dusze poległych żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie Wiary Świętej. O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną … Więcej…

Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa…

Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa za dusze w czyśćcu cierpiące, na każdy dzień tygodnia. O. Aleksy Segala z Salo OFMCap

Nabożeństwo codzienne za dusze czyśćcowe

Na niedzielę K. Panie wysłuchaj modlitwy mojej.W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.K. Błogosławmy Panu.W. Bogu chwała.K. A dusze wiernych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.W. Amen.(Powyższe wezwania stosujemy na każdy dzień tygodnia.) O Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenaj-droższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze … Więcej…

Ofiarowanie dnia Boskiemu Sercu Jezusowemu

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie słowa, modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze, łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i na ołtarzach naszych ponawiasz; a mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Sw., … Więcej…