Modlitwa z rozważaniem Męki Pańskiej

Modlitwa wstępna: Najłaskawszy Jezu, wejrzyj litościwie na dusze wiernych zmarłych, za które wydałeś samego siebie w Ofierze Krzyża i przelałeś Twoją Najświętszą Krew. Modlitwa z rozważaniem Męki Pańskiej: 1. Najłaskawszy Jezu, przez Twój krwawy Potokaż swe miłosierdzie duszy N.N…. (wymienić imię) (chwila ciszy – i 1 Ojcze nasz) 2. Najłaskawszy Jezu, przez bolesne policzkowanie Twojeokaż … Więcej…

Krótka koronka za dusze zmarłych

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ofiarowanie:Boże mój, przez Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Ci odpusty, których będę mógł(a) dostąpić za dusze w Czyśćcu cierpiące (albo za duszę N.). Na dużych paciorkach zwyczajnego różańca uczyń akt wiary, nadziei i miłości, jak następuje:Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.Mam nadzieję w Tobie, … Więcej…

Modlitwa o uniknięcie ognia czyśćcowego

I – Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twego, P ana naszego, Jezusa Chrystusa wraz z Niepokalanym Sercem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny z całą ich miłością, nieskończonymi zasługami i cierpieniami… …na zadośćuczynienie za grzechy, które popełniłem dziś i w ciągu całego mego życia. Chwała Ojcu… II – Ojcze Przedwieczny – jak wyżej … Więcej…