Trzeci numer „Królowej Różańca Świętego”

Czcicielom Maryi i różańca, w tym szczególnie nowenny pompejańskiej, polecamy czasopismo „Królowa Różańca Świętego„, którego trzeci numer właśnie się ukazał.

Tematem numeru jest dziesięciolecie listu Rosarium Virginis Mariae.

Czasopismo w cenie 3,50 zł można zamówić na tej stronie.


Nasze intencje modlitewne: