Ufo: diabelska sztuczka?

Chrześcijańska interpretacja UFO

 

O. Serafin Rose konkluduje: ci, którzy odrzucili chrześcijaństwo, zaczęli nadzieję na zbawienie upatrywać w nieznanych bytach z kosmosu. I równocześnie chęć poznania cywilizacji pozaziemskich prowadzi do zatraty wiary, odejścia od Boga i Pisma świętego ku obsesyjnym wierzeniom w obce cywilizacje, stojące na wyższym stopniu rozwoju technicznego i duchowego. Jednocześnie o. Rose zauważa, że niektóre życiorysy świętych opisują zjawiska podobne do tych, jakie znamy dziś pod nazwą UFO. Podobnych manifestacji doświadczał św. Cyprian, były mag, także św. Antoni Wielki oraz św. Marcin z Tours mający doświadczenia na wzór "bliskich spotkań". Siła oddziałująca na świętych jest w teologii jednoznacznie określona: to duchy upadłe, szatani, którzy są zdolni do przybierania widocznej powłoki oraz destrukcyjnego wpływania na ludzi. Także św. Nil Sorski był świadkiem oddziaływania diabelskiego podobnego do UFO: porwań, materializacji, tajemniczych przekazów z niebios, działania "kontakterów". Wniosek nasuwa się sam: prawdziwej i pełnej oceny zjawisk UFO można dokonać tylko na gruncie objawienia i doświadczenia chrześcijańskiego. Jest to część całej gamy zjawisk paranormalnych, tak rozpowszechnionych na świecie, to po prostu najnowszy sposób mediumicznego werbunku. Prawosławny teolog doszukuje się też apokaliptycznych konotacji: może UFO to znaki na niebie z ostatniej księgi Biblii? I zarazem to diabelska sztuczka, mająca usposobić ludzi na przyjście antychrysta właśnie z kosmosu?

Z pewnością odrzucić należy materialistyczne teorie, jakie wysuwa Erich von Däniken o istotach pozaziemskich. – Nie stworzyli oni człowieka, jak też Jezus nie był ich wysłannikiem; gwiazda betlejemska to nie UFO, tak jak nie ma w Biblii ani jednej aluzji do latających talerzy. Dänikenowskie odczytanie Pisma Świętego nie wykracza poza fantastyczne interpretacje, zniekształcające prawdziwą treść chrześcijańskiego Bożego Objawienia.

Bacznie należy przyjrzeć się sektom odwołującym się do wiedzy o UFO. Niektóre z nich głoszą hasło nadchodzącej apokaliptycznej zagłady i ratowania wybranych Ziemian (czyli swoich członków) poprzez przeniesienia ich do nowego świata gdzieś w kosmosie – vide Aleister Crowley i "Złota Jutrzenka". Inne dowolnie parafrazują Dänikenowskie odczytanie Biblii tworząc własne systemy kosmiczno-chrześcijańskie. Jeszcze inne wierzenia – pokrewne z New Age – praktykują channeling i różne formy okultystycznej medytacji, które mają służyć nawiązaniu kontaktu z tajemniczymi bytami kosmicznymi. Wszystko to stanowi zagrożenia nie tylko dla żywej wiary, ale także zdrowia psychicznego człowieka; zaś sam channeling prowadzi do duchowych zniewoleń i diabelskich opętań.

Tekst powstał w oparciu o tekst o. Serfin Rose z Frondy nr 13-14. Także: R. Fowler, Sprawa Andreassonów – faza 2, NOLPRESS, Białystok 1993. D. Ash, P. Hewitt, Ludzie jak bogowie, Limbus, Bydgoszcz 1992. UFO, rok 3, nr 3(11).


Nasze intencje modlitewne: