Philippe Madre „Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać”

Wprowadzenie 174
Spojrzenie na naturę tak,jak widzi ją Bóg 175
„Dobra” jakość stworzenia 175
Dobro ludzkiej natury 178
Wiedza zakazana? Władza zakazana? 178
Doświadczenia paranormalne w porządku
wiedzy? 180
Doświadczenia paranormalne w porządku
władzy? 181
O pojęciu ducha… i rozeznawaniu duchów 184
Jak dochodzi do zgubnego wyalienowania
duchowego? 188
Zachowania o bardzo wysokim ryzyku
wyalienowania 189
Zachowania o wysokim ryzyku wyalienowania 195
Zachowania o mniejszym ryzyku wyalienowania 202

Stopnie zgubnego wyalienowania duchowego

Tajemnica człowieczej wolności 211
Negatywne uzależnienie duchowe (NUD) 214
Pokusa 214
Rozeznać „negatywne uzależnienie duchowe” 216
Nękanie demoniczne 220
Owładnięcie demoniczne 222
Opętanie diabelskie 225
Wnioski 229

Rozeznanie i egzorcyzm

Duchowe uwarunkowania rozeznania
(u słuchającego) 234
Natura rozeznania 235
Przedmiot rozeznania 236
Oznaki rozeznania duchowego 239
Aktualny kontekst duchowy osoby 240
Istnienie zachowania grożącego ryzykiem
wyobcowania 241
Nietypowe objawy psycho-duchowe 242
Istnienie zdarzeń paranormalnych 244

Modlitwa uwolnienia i modlitwa egzorcyzmu

Klimat modlitwy 247
„Przyjęcie – wysłuchanie – rozeznanie” 251
Faza 2: „Wiara i modlitwa” 254
Upewnić się co do słuszności rozeznania 254
Płaszczyzny rozeznania 255
Przewodnik modlitwy egzorcyzmu lub
uwalniania 260
Faza trzecia: „towarzyszenie” 279
Towarzyszenie duchowe 280
Towarzyszenie w wewnętrznym uzdrawianiu 282
Towarzyszenie życiu 285

Zakończenie

Egzorcyzm i posłanie z misją 288

Aneks 1.
Okruchy mądrości 292

Aneks 2.
Brainstorming posługi egzorcyzmu 297

Aneks 3.
O naturze ludzkiej: ciało – psychika – duch 304
Ludzka psychika 305
Ludzkie ciało 308
Ludzki duch (LWD) 312

Strony: 1 | 2

1 komentarz do wpisu “Philippe Madre „Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać””

Możliwość komentowania jest wyłączona.