Philippe Madre „Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać”

Uzdrowienie i egzorcyzm.We współczesnym świecie wiele osób których nie zadowalają tradycyjne religie, zwraca się m.in. w kierunku praktyk okultystycznych, magicznych, satanistycznych. Lecz mało kto wie, że zetknięcie się z tajemniczymi i niekoniecznie przyjaznymi człowiekowi rzeczywistościami często bywa niebezpieczne i głęboko raniące.

Książka Philippe’a Madre’a jest obszernym omówieniem zagadnienia duchowego uzdrawiania i praktykowania modlitwy egzorcyzmu. Wyjaśnia podstawowe pojęcia, takie jak: grzech i jego skutki, pokusa, ludzka wolność a wybór zła, wiara i modlitwa. Mówi o charyzmatach i rozeznawaniu duchów, rodzajach modlitwy uzdrowienia, o egzorcyzmie i jego działaniu oraz o duchowym towarzyszeniu uzdrowionej osobie.

Philippe Madre, lekarz, od 1975 r. członek Wspólnoty Błogosławieństw; żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jest też diakonem stałym i założycielem stowarzyszenia „Mère de Misericorde” (Matka Miłosierdzia). Pełni posługę przepowiadania i modlitwy w intencji chorych na całym świecie. Autor licznych książek.

Przeczytaj fragmenty książki tutaj

Spis treści

Przedmowa 7
Wstęp 9

Jezus – lekarz i egzorcysta

Posłannictwo Chrystusa 15
Cel: zbawienie i miłosierdzie 15
Jezus wzywa, naucza, uzdrawia… dzisiaj! 17
Spojrzenie Jezusa 18
Jaka stąd płynie dla nas nauka? 19
Ukryta myśl Boga 20
Misja Dwunastu 22
Moc i posłanie 23
Uzdrowienie czy uwolnienie? 25
Tylko jedno uzdrowienie 27

Zły duch, zło i cierpienie

Rosnące zainteresowanie „sprawami diabła” 30
Diabelska kontrkultura 31
Ofensywa okultystyczna 32
Co na ten temat mówi Kościół… 34
„Zły duch” czy po prostu „zło”? 39
Jedna prawdziwa zła moc 39
Jedyny cel złego ducha 40
Zło, cierpienie, ból 42
Zło 43
Cierpienie 44
Ból 48
Egzorcyzmy Jezusa

Szaleństwo Krzyża 49
Uwalnianie od złych duchów 51
Duchy i demony nie są nigdy utożsamiane
z szatanem 53
Jednak demony i duchy nie są całkiem niezwiązane z szatanem 55
Kilka znaczących tropów w rozeznawaniu
i praktykowaniu egzorcyzmu 57
Egzorcyzm czy uwolnienie? 65
Co na ten temat mówi Ewangelia? 65
Co na ten temat mówi Kościół? 67
Opinia doświadczonego człowieka Kościoła 69
Charyzmatyczna modlitwa egzorcyzmu? 72

Uzdrowienia dokonywane przez Jezusa

Ewangelie uzdrowienia 77
Przepowiadanie i uzdrawianie 77
Mesjański sens uzdrowienia 79
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– pierwsze skrzydło tryptyku – 83
Zdrowie i życie: błędne równanie 84
Życie i godność: prawdziwe równanie 85
Grzech pierworodny, grzech osobisty a choroba 87
Grzech osobisty 88
Grzech pierworodny 91
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– drugie skrzydło tryptyku – 94
Choroba według objawienia chrześcijańskiego
– trzecie skrzydło tryptyku – 96

Posługa uzdrawiania

Uzdrowienie w oczach Kościoła 98
Oblicza uzdrawiania 101
Mozaika znaków uzdrowienia 105
Ogólny przegląd dzieł uzdrawiania 114
Uwolnienie od jednego lub kilku grzechów osobistych 123
Uzdrowienie zranienia życia 124
Ofiara cierpienia 129

Charyzmaty i posługi

Inne znaczenie charyzmatów 132
Eklezjalna rzeczywistość charyzmatów 133
Refleksja nad charyzmatem 135
Uległość wobec Ducha Świętego 142
Dary Ducha Świętego 142
Działanie darów Ducha w człowieku 146
Przejść od charyzmatów do posługi 150
Przewodnik nr 1 w rozeznawaniu posługi 162
Posługa grupy 165
Przewodnik nr 2 służący rozeznawaniu posługi zespołowej 168
Nieoczekiwane rodzenie się posługi 172

Zachowania grożące wyobcowaniem

Strony: 1 | 2

1 komentarz do wpisu “Philippe Madre „Uzdrowienie i egzorcyzm. Jak rozeznawać””

Możliwość komentowania jest wyłączona.