Warsztat lidera

6-8 marca 2009
Prowadząca: Małgorzata Stuła–Topolska

Warsztat lideraWiele osób świeckich pełni funkcje osób odpowiedzialnych za wspólnoty różnych ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Sesja poruszy zagadnienia m.in. z teologii, pedagogiki i psychologii, dotyczące osoby lidera, jego wspólnoty i jego warsztatu pracy ze wspólnotą. Główny nacisk będzie położony na warsztat lidera, czyli na te zagadnienia, które pomogą mu w jego posłudze. Oczywiście sesja nie wyczerpie całej problematyki związanej z posługą lidera, jedynie wskaże na zasadnicze jej kierunki. Dotkniemy etapów rozwoju wspólnot, sztuki komunikacji międzyludzkiej, stylów liderowania, rozeznawania indywidualnego i we wspólnocie, zasad walki duchowej i zasad formacji osób należących do wspólnot.
 
Dom Rekolekcyjny Jezuitów w Częstochowie
Zapisy na www.jezuici.pl/czestochowa


Nasze intencje modlitewne: