Wprowadzenie

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4)

Nadchodzące już niebawem rekolekcje poprowadzi dla nas o. Piotr Krawczyk OfmCap z Warszawy. Kim jest? Oto kilka słów o nim:

Urodził się w 1982 r. W 2002r. skończył technikum elektroniczne i po maturze wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 2011r. obronił pracę magisterską na wydziale teologii KUL, a 12 czerwca tegoż roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk o. bpa Antoniego Dydycza.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last