Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca to działająca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych wspólnota modlitewna przeznaczona dla praktykujących katolików (niezależnie od stanu i wieku), którzy pragną nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Dzieło stanowi zorganizowaną formę apostolstwa Sióstr Wspomożycielek wśród ludzi świeckich. Powstało w wyniku licznych próśb kierowanych do Zgromadzenia ze strony wiernych, którzy chcieli włączyć się w nasz charyzmat wspomagania zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Członkowie ADPC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami ADPC i siostrami jest każdy poniedziałek. Wyraża się ona przede wszystkim we wzajemnej modlitwie. Okazją do zapoznania się ze Zgromadzeniem jest wymiana korespondencji, a zwłaszcza bezpośredni kontakt podczas rekolekcji i dni skupień organizowanych dla członków w domach Zgromadzenia.

Dni świąt i wspomnień liturgicznych Patronów ADPC, to kolejna sposobność do ożywiania wzajemnej duchowej więzi między Członkami ADPC i Siostrami Wspomożycielkami. Patronami Dzieła są: Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V), św. Józef ( 19 III), bł. Honorat Koźmiński (13 X), bł. Maria od Opatrzności (7 II ).

Jak włączyć się do ADPC?

Osoby, które pragną włączyć się do Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, wypełniają i osobiście podpisują tzw. kartę członka, a następnie przekazują ją do Centrum ADPC (tam, gdzie istnieje grupa parafialna Dzieła, kartę można przekazać jej animatorowi). Potwierdzeniem przyjęcia jest "Pamiątka" z Aktem codziennego zaofiarowania, którą otrzymuje każdy członek z Centrum ADPC lub od animatora.

Jakie pomoce proponuje ADPC swoim Członkom?

Z myślą o członkach ADPC został opracowany w naszym Zgromadzeniu obszerny modlitewnik za zmarłych pt.: "Okaż im Panie miłosierdzie swoje" (220 stronicowy), zawierający brewiarz za zmarłych, różne nabożeństwa (nowenny, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca) oraz szeroki wybór innych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum ADPC w Kobyłce. Ponadto wydawany jest w Centrum ADPC kwartalnik "Do Domu Ojca", zawierający materiały formacyjne, przeznaczone do wewnętrznego użytku członków Dzieła. Organizowane są także rekolekcje i dni skupienia, poświęcone tematyce śmierci, sądu, czyśćca oraz form niesienia pomocy zmarłym.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

ul. Poprzeczna 1
05-070 Sulejówek
tel. 022/487.86.08 / kom. 698.230.430

e-mail: mdpcanna   (at)  wp.pl

tel.: 0/prefix/22/786 26 11, adpc@wp.pl

Więcej informacji http://www.katecheza.info/zycie/zswdc.html


Nasze intencje modlitewne: