Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca to działająca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych wspólnota modlitewna przeznaczona dla praktykujących katolików (niezależnie od stanu i wieku), którzy pragną nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Dzieło stanowi zorganizowaną formę apostolstwa Sióstr Wspomożycielek wśród ludzi świeckich. Powstało w wyniku licznych próśb kierowanych do Zgromadzenia ze strony wiernych, którzy chcieli włączyć się w nasz charyzmat wspomagania zmarłych poddanych oczyszczeniu.

Członkowie ADPC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami ADPC i siostrami jest każdy poniedziałek. Wyraża się ona przede wszystkim we wzajemnej modlitwie. Okazją do zapoznania się ze Zgromadzeniem jest wymiana korespondencji, a zwłaszcza bezpośredni kontakt podczas rekolekcji i dni skupień organizowanych dla członków w domach Zgromadzenia.

Strony: First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last