Katechizm o spowiedzi świętej

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (1422)

Rachunek sumienia

Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia, zrobiony w świetle słowa Bożego. Najbardziej nadających się do tego tekstów należy szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i Listów Apostolskich: Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich. (KKK 1454).

Zachęty do sakramentu pokuty i pojednania

Spowiedź święta przywraca nam łaskę Bożą i jednoczy w przyjaźni z Bogiem. Zmazuje grzech ciężki, ale i oznacza chęć poprawy. Św. Jan Bosko rzekł: „… To co sprawia największą krzywdę diabłu, to czego obawia się najbardziej, to praktykowanie tego, co się postanowiło na spowiedzi …”

Zachęty do sakramentu Eucharystii

Nie ma prawdziwego nawrócenia i pełnego uwolnienia bez życia w łasce uświęcającej. Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej, przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa, Komunia z Bogiem – eliminują możliwość działania złego ducha.

Św. Jan Bosko mówił: „… Uczestniczyć w pełni we Mszy św. znaczy zrujnować cały dorobek diabła”

Dobrze odbyta spowiedź – podstawa uwolnienia

„Spowiedź jest skuteczniejsza od egzorcyzmu!” – pisze egzorcysta diecezji rzymskiej, ks. Gabriele Amorth – „Złego ducha bardziej złości spowiedź w konfesjonale, czyli wydzieranie mu dusz, niż egzorcyzmowanie, które oznacza wyrwanie mu ciał.”