Modlitwa poświęcenia Medalika św. Benedykta.

(dla kapłanów) BENEDICTIO NUMISMATUM S. BENEDICTI Adiutorium nostrum in Nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Exorcizo vos, numismata, per Deum Patrem omnipotentem, qui fecit caelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt. Omnis virtus adversarii, omnis exercitus diaboli et omnis incursus, omne phantasma satanae, eradicare et effugare ab his numismatibus, ut fiant … Więcej…

Pater noster

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem:  sed libera nos a malo. Amen. 

Instrukcja do modlitw

I. Rodzaje kolekt Należy rozróżnić dwa rodzaje kolekt (przez ten wyraz rozumiemy ten tu modlitwę mszalną, sekretę i pokomunią). 1. Kolekta główna danej Mszy, oraz kolekty dla wspomnienia inne dla go święta obchodzonego w tym samym dniu, lub o oktawy, wigilii i ferii uprzywilejowanej (np. Wielkiego Postu). 2. Kolekty dodatkowe albo nakazane (jak np. przy … Więcej…

O przyczynę Świętych

Modlitwa. Broń nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi zawsze Dziewicy, świętego Józefa, świętych apostołów Twoich Piotra i Pawła, świętego N. (wymienić patrona kościoła) oraz wszystkich świętych udziel nam łaski pomyślności i pokoju, aby Kościół Twój pokonawszy wszelkie przeciwności i błędy służył Tobie w … Więcej…

O zgodę w zgromadzeniu

Modlitwa. Boże, dawco T pokoju, i kochający miłość : i użycz sługom Twoim prawdziwej zgody z Twa wolą, abyśmy byli wolni od wszelkich pokus, które nas napastują. Przez Pana… Sekreta. Prosimy Cię, Panie, daj się przebłagać tymi darami i udziel nam łaski, by nas nie obciążały przewinienia innych, skoro prosimy o darowanie własnych. Przez Pana… … Więcej…

O pomoc w przeciwnościach

Modlitwa. Przyjmij łaskawie, prosimy Cię, Panie, modlitwy Kościoła Twego, aby po zwalczeniu wszelkich przeciwności i błędów mógł swobodnie Tobie służyć. Przez Pana… Sekreta. Ochraniaj nas, Panie, sprawujących święte tajemnice Twoje, abyśmy całkiem oddani sprawom Bożym służyli Tobie i ciałem, i dusza. Przez Pana… Pokomunia. Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby ci, którym dozwalasz … Więcej…

O odpuszczenie grzechów

Modlitwa. Boże, Ty nikogo nie odrzucasz, ale nawet dla największych grzeszników, gdy pokutują, jesteś łaskawy w zmiłowaniu; wejrzyj na pokorne prośby nasze i daj światło duszom naszym, byśmy byli zdolni spełnić Twe przykazania. Przez Pana… Sekreta. Ta tu ofiara, którą Ci, Panie, za przewiny nasze przynosimy, niech będzie przez Ciebie przyjęta i niech wyjdzie na … Więcej…

O zdrowie żywych

Modlitwa. Wyciągnij, Panie, z nieba Twą prawicę ku pomocy wiernych Twoich: aby Cię całym sercem szukali i otrzymali to, o co proszą godziwie. Przez Pana… Sekreta. Daj się przejednać, Panie, modłami naszymi i przyjmij łaskawie te dary ludu Twojego: aby zaś niczyje pragnienie nie było bez skutku, niczyja modlitwa daremną, daj nam skutecznie osiągnąć, o … Więcej…

O miłość

Modlitwa. Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym niezłomne uczucie Twej miłości; aby żadne doświadczenie nie potrafiło przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą. Przez Pana… Sekreta. Boże, Ty nas odnawiasz na swoje podobieństwo przez Sakramenta i przykazania: umocnij kroki nasze na ścieżkach Twoich, a przez tę ofiarę, którą Ci … Więcej…

Za przyjaciół

Modlitwa. Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś miłość w serca wiernych Twoich; sługom i służebnicom Twym, za którymi wołamy do Twej łaskawości, udziel zdrowia duchowego i cielesnego, aby Cię z całej siły kochali i z całej miłości czynili to, co Tobie jest miłe. Przez Pana… w jedności tegoż Ducha Świętego… Sekreta. Prosimy Cię, Panie, … Więcej…