Za Papieża

Módlmy się za Ojca Świętego. – Łacińska i polska modlitwa za papieża.

Modlitwa. Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twojego Benedykta XVI, któregoś raczył postanowić Pasterzem Kościoła Twego ; daj mu, prosimy, łaskę, aby słowem i przykładem budował tych, którymi rządzi, i mógł razem z powierzoną mu trzodą przejść do żywota wiecznego Przez Pana…

Sekreta. Daj się przebłagać złożoną Ci ofiarą, prosimy Cię, Panie, a sługę Twego Benedykta XVI, któregoś Pasterzem Kościoła Twego postanowić raczył, nieustanną opieką wspieraj. Przez Pana…

Pokomunia. Błagamy Cię, Panie, niech to przyjęcie Boskiego Sakramentu nas ochrania : i sługę Twego Benedykta XVI, któregoś postanowił Pasterzem Kościoła Twego, niech razem z powierzoną Jemu trzodą zachowuje zawsze i broni. Przez Pana…
 

Oratio. Deus, omnium fidelium pastor, et rector, famulum tuum Benedicti XVI, quem pastorem Ecclesiae tuac praeesse voluisti, propitius respice : da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere ; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dominum…

Secreta. Oblatis, quaesumus, Domine, placare muneribus : et famulum tuum Benedicti XVI, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, assidua protectione guberna. Per Dominum…

Postcommunio. Haec nos, quaesumus, Domine, divini sacramenti perceptio protegat : et famulum tuum Benedicti XVI, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti ; una cum commisso sibi grege, salvet semper, et muniat. Per Dominum…


Nasze intencje modlitewne: