ks. dr Andrzej Trojanowski TChr, egzorcysta: Prawda o upadłych duchach

Więcej…ks. dr Andrzej Trojanowski TChr, egzorcysta: Prawda o upadłych duchach

Ks. Janusz Czenczek: Zło osobowe istnieje naprawdę

Więcej…Ks. Janusz Czenczek: Zło osobowe istnieje naprawdę

Czy szatan istnieje naprawdę

Kolejna katecheza audiowizualna była poświęcona problemowi istnienia szatana. O. dr Bogdan Kocańda OFMConv z Rychwałdu przed laty posługiwał jako egzorcysta w Diecezji Kieleckiej. Ma też doświadczenie modlitwy uwolnienia, którą prowadził wielokrotnie, m. in. w Bazylice św. Antoniego w Padwie. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej posłudze kapłana egzorcysty.

Więcej…Czy szatan istnieje naprawdę

Nergal promuje satanizm w mediach

Wypowiada się o. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ – specjalista teologii duchowości, ekspert ds. sekt, ezoteryzmu i okultyzmu

Więcej…Nergal promuje satanizm w mediach

Ks. Marian Rajchel: Działanie złego ducha

Wykład księdza egzorcysty

Więcej…Ks. Marian Rajchel: Działanie złego ducha

Ks. Jaworowski: Geneza zła

Pochodzenie zła – ks. B. Jaworowski. Zob. kolejne części.

Więcej…Ks. Jaworowski: Geneza zła

Ks. M. Piątkowski – Kim jest i jak działa zły duch


Zapraszamy do wysłuchania wersji audio katechezy ks. prał. Mariana Piątkowskiego, koordynatora posługi egzorcystów w Polsce, wygłoszony podczas Rekolekcji Kapłańskich organizowanych przez SFD w Dąbrowicy w 2005 roku.
Dwie części.

Więcej…Ks. M. Piątkowski – Kim jest i jak działa zły duch